ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

ทอท.ไฟเขียว “ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์” คว้าสัมปทาน 4 ปี

ทอท.ไฟเขียว “ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์” คว้าสัมปทาน 4 ปี งานซ่อมบำรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสนามบินสุวรรณภูมิ หลังยื่นข้อเสนอ 1.23 พันล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง ยันคุณสมบัติไม่ขัดทีโออาร์

 

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ทอท. ได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยผู้ชนะการประกวดราคา เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของข้อเสนอสูงสุด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,234,984,480 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดอยู่ราว 1,319 ล้านบาท ทั้งนี้เอกชนผู้ชนะการประมูลจะได้สิทธิงานซ่อมบำรุงรักษาโครงการดังกล่าว ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 1 ม.ย. 2567

“ทอท. ทราบว่ามีเอกชนที่แพ้การประมูลเตรียมอุทธรณ์ผลการประมูลครั้งนี้ ก็ถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ ทอท.ยืนยันว่าการพิจารณาผลประมูลเป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้ง ทอท.ได้นำเรื่องร้องเรียนของเอกชนรายนี้เข้าที่ประชุมบอร์ด ทอท.ด้วย ซึ่งผลการพิจารณาบริษัทที่ชนะการประมูลไม่ขัดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล”

 
 

สำหรับผลการประมูล คณะกรรมพิจารณาผลฯ ได้ประเมินผลของผู้เสนอราคาแล้ว คะแนนข้อเสนอทางเทคนิคเต็ม 100 คะแนน /กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 70%  พบว่า บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค 94.77 คะแนน/น้ำหนัก 66.34% ขณะที่บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีสฯ ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค 94.67 คะแนน/น้ำหนัก 66.27%

ส่วนคะแนนข้อเสนอด้านราคา (คะแนนข้อเสนอด้านราคาเต็ม 100 คะแนน/กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 30% พบว่าบริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด ได้เสนอราคา เป็นเงิน 1,240,001,600.00 บาท ได้คะแนนข้อเสนอราคา 100 คะแนน/ น้ำหนัก 30% ส่วนบริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้เสนอราคา เป็นเงิน 1,378,123,620.00 บาท ได้คะแนนข้อเสนอราคา 88.76 คะแนน/ น้ำหนัก 26.66%

เครดิต : กรุงเทพธุรกิจ

TOP