ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทชีต้าร์ฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค 19

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทชีต้าร์ฯ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค 19 เพื่อยกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เชิงรุก

ทั้งนี้บริษัท ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย ของพนักงาน ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด–19 มาโดยตลอด

ซึ่งเชื่อว่า...จะร่วมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19  นี้ไปด้วยกัน

ณ สำนักงานใหญ่

วันที่ 28-05-2021

TOP